FOTOGRAFIE
(czyli historia w obrazkach)

Presympozyjna inicjacja

Dnia 9 marca 2001 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się robocze spotkanie Rady Programowej Międzynarodowego Festiwalu Komiksu – pod przewodnictwem Pana Andrzeja Sobieraja, z udziałem kilku działaczy branżowych, od lat wspierających organizację łódzkich imprez komiksowych. [Zob.: Informacje krajowe, „AQQ” nr 23, s. 45.] Jednym z celów tego spotkania było zgłaszanie i omawianie pomysłów dotyczących przedsięwzięć, które składałyby się na program łódzkiego Festiwalu.
Wtedy to właśnie zaprezentowana została po raz pierwszy „na forum oficjalnym” koncepcja organizowania podczas MFK sympozjum (popularno-)naukowego. Skoro u podstaw organizacji różnorakich „komiksaliów” (np. tych realizowanych w Łódzkim Domu Kultury) leży promowanie komiksu jako autonomicznej dziedziny sztuki, to odpowiednio zaakcentowana „strona teoretyczna” będzie temu sprzyjać. Przedstawiona wówczas argumentacja dziś wydaje się oczywistością: jeżeli chcemy widzieć komiks w rzędzie innych gatunków artystycznych, których miejsca, roli i osiągnięć w kulturze nikt nie kwestionuje, to należy pogodzić się z faktem, że pozycję komiksu („artystyczno-kulturową wartość” poszczególnych realizacji) wyznaczać i definiować będą te same mechanizmy, które określają rangę i znaczenie dokonań w ramach innych rodzajów sztuki – a więc również fachowa refleksja teoretyczna (naukowa). A łódzki Festiwal generuje doskonałą okazję do realizacji działań z tego zakresu.
Pomysł zyskał pełną akceptację ówczesnej Rady Programowej MFK. I tak to się zaczęło...

foto
Od lewej: Piotr Kasiński, Adam Rusek, Wojciech Birek, Andrzej Sobieraj, Ewa Kowalska, Witold Tkaczyk, Tomasz Marciniak, Krzysztof Skrzypczyk. Zdjęcie robił Adam Radoń, również uczestnik spotkania. (Fot. z archiwum Wydawnictwa Zin Zin Press, dzięki uprzejmości W. Tkaczyka)

5.SK i XVI.MFK (2005 r.)

Gość Honorowy: Krzysztof Teodor Toeplitz
6.SK i XVII.MFK (2006 r.)

Gość Honorowy: Maciej Parowski